torsdag 25. august 2011

Hvordan lage runde hjørner på bilder i Photoshop?

Det finnes ulike måter å lage avrundede hjørner på bilder i Photoshop. Den enkle måten er å bruke select - modify, men da blir hjørnene ganske hakkete. Her vil jeg vise en framgangsmåte som gir et litt penere og renere resultat.


1. Åpne et bilde.

2. Velg Rounded Rectangle Tool (hold inn venstre mustast for å få fram ulike verktøy).

3. Pass på at det er haket av for shape layer øverst til venstre på skjermen og sett radius til f.eks. 40 px (høyere eller lavere verdi gir et annet resultat, prøv deg fram).
 4. Lag et avrundet rektangel i et nytt lag over bildet (hold inne venstre mustast og dra rektangelet ut fra et hjørne). Hvis du ønsker å beskjære bilde slik at det blir en ramme rundt, tegner du rektangelet litt inn på bildet (det har jeg gjort her).

Ved å holde inn control + t vil du får bedre mulighet til å tilpasse størrelsen på rektangelet (trykk ok ved apply transformation). Ved å bruke move tool, kan du flytte på rektangelet enten ved å holde inne venstre mustast og bevege musa eller ved å bruke piltastene.5. Lagpaletten skal se slik ut (hvis du har valgt hvit forgrunnsfarge).

6. Sett Fill i lagpaletten til 0%.7. Aktiviser Paths-paletten, klikk på høyre mustast over det aktive feltet og velg Make selection.8. Sett Feather radius til 0 px. Trykk Ok.


9. Hold inne Shift + control + i.
Gå til lagpaletten og aktiver det laget som bildet ligger i (det heter background hvis du ikke har endret på noe).

10. Trykk delete på tastaturet.


11. Hvis du har valgt sort bakgrunnsfarge, blir det slik. Hold inne control + d for å fjerne markeringen.

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar